Szkolenie przeprowadzone zostało na bazie obiektów szkoleniowych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. W trudnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze -12˚C, marynarze wykonywali praktycznie zadania z zakresu regulaminu musztry, szkolenia ogniowego, norm szkolenia oraz wychowania fizycznego - podaje oficjalny portal 3. Flotylli Okrętów. 

Każdy ze szkolonych mógł sprawdzić swój poziom zdobytego doświadczenia, wiedzę z podstawowych instrukcji jak również motywację do dalszej służby jako podoficer. Zespół instruktorów stanowili najbardziej doświadczeni podoficerowie Marynarki Wojennej, jakimi są starsi podoficerowie dowództw z jednostek wojskowych 3. FO, którym stawia się zadania w zakresie szkolenia, kwalifikacji, rekrutacji i pragmatyki służby, dyscypliny oraz promocji korpusu podoficerów i marynarzy zawodowych - czytamy.