Sebastian Kurz, który od grudnia zeszłego roku stoi na czele rządu w Wiedniu, rozmawiał z Franciszkiem 35 minut.

Dziennikarze obserwujący spotkanie odnotowali, że papież wręczył kanclerzowi tekst swego tegorocznego orędzia na Światowy Dzień Pokoju, w którym poruszył temat migracji. Watykaniści interpretują ten gest jako rekomendację dla Austrii w kwestii integracji migrantów.

W nocie wydanej przez Watykan po rozmowie Kurza z Franciszkiem i jego najbliższymi współpracownikami wśród tematów rozmów wymieniono znaczenie ochrony życia i rodziny oraz krzewienia dobra wspólnego w społeczeństwie, zwłaszcza w najsłabszych warstwach. Następnie watykańskie biuro prasowe poinformowało, że mowa była o wkładzie Austrii w UE i o "potrzebie solidarności między narodami", a także o migracji i pokoju.

Uczestniczący w drugiej, publicznej części audiencji burmistrz Salzburga Heinz Schaden zaprosił Franciszka na obchody przypadającej w tym roku 200. rocznicy powstania kolędy "Cicha noc"