W czwartek Parlament Europejski poparł w rezolucji działania Komisji Europejskiej w sprawie uruchomienia wobec Polski art. 7 traktatu o UE. Spośród 617 obecnych na sali europosłów za rezolucją opowiedziało się 422, przeciw było 147, a 48 wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nie wziął udziału żaden z parlamentarzystów PSL. Europosłowie PiS głosowali przeciwko, a europosłowie SLD wstrzymali się od głosu.

Większość posłów PO, którzy w PE należą do frakcji Europejskiej Partii Ludowej, nie wzięła udziału w głosowaniu. Inaczej zdecydowało pięciu parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej - Róża Thun, Barbara Kudrycka, Danuta Jazłowiecka, Julia Pitera i Michał Boni – którzy poparli rezolucję.

W ramach Parlamentu Europejskiego jest taka grupa "szturmowa" i te "szturmówki" dzierżą polskie europosłanki z Platformy Obywatelskiej

- powiedział Szczerski. "Na czele tej grupy kroczą polskie europosłanki, więc to jest też lekcja, którą trzeba odebrać" - mówił.

Szczerski pytany, "czy to było głosowanie w sprawie praworządności w państwie Unii Europejskiej, czy przeciwko Polsce" odpowiedział, że jego zdaniem "mamy do czynienia dzisiaj z pewną kakofonią sygnałów ze strony instytucji europejskich". "Z jednej strony Komisja Europejska wysyła sygnały pojednawcze, chęć dialogu", a z drugiej strony - jak mówił - "w tym samym momencie Parlament Europejski robi coś zupełnie przeciwnego, zaostrza jak gdyby spór".

Przegłosowana rezolucja powołuje się na wcześniejszy dokument Parlamentu Europejskiego z listopada 2017 r.

Stwierdzono w nim, że obecna sytuacja w Polsce grozi poważnym naruszeniem wartości, o których mowa w art. 2 Traktatu o UE, "z zadowoleniem" przyjęto decyzję Komisji Europejskiej z grudnia 2017 r. o zastosowaniu art. 7 traktatu w związku z sytuacją w Polsce i "popiera apel Komisji do polskich władz o rozwiązanie tych problemów".

Parlament Europejski w rezolucji wzywa też Radę UE do "podjęcia szybkich działań zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1" unijnego traktatu. Ponadto apeluje do KE i Rady, by "regularnie udzielały Parlamentowi kompletnych informacji o dokonywanych postępach i działaniach podejmowanych na każdym etapie procedury".