Obradom przewodniczyły Włochy, pełniące w latach 2016-2018 funkcję prezydencji panelu. Za część merytoryczną odpowiadali: zastępca przewodniczącego prezydencji płk Alessandro di Stefano oraz doradca dowódcy sojuszniczych sił operacyjnych NATO ds. policji wojskowej płk Daniel Noort — czytamy na portalu ŻW.

Panel policji wojskowych NATO jest spotkaniem roboczym szczebla eksperckiego, realizującym działalność wykonawczą Konferencji Szefów Policji Wojskowych NATO w zakresie wypracowywania kierunków aktywności i rozwoju formacji policyjnych Sojuszu. Odbywa się w formacie sesji plenarnych oraz specjalistycznych grup roboczych, których tematyka i zakres prac ustalany jest w zależności od potrzeb. Obecnie funkcjonuje pięć grup roboczych w najistotniejszych obszarach eksperckich, do których należą ewolucja panelu,  doktryny policji wojskowych, procedury działania, terminologia oraz wdrażanie doświadczeń i wniosków — podaje Żandarmeria Wojskowa. 

W konferencji uczestniczyły 33 delegacje z państw NATO, Partnerstwa dla Pokoju oraz dowództw i centrów eksperckich. Podczas sesji plenarnych przedstawiono szereg wystąpień narodowych i specjalistycznych, w tym Dowództwa Transformacji NATO, Dowództwa Sojuszniczych Sił Operacyjnych NATO oraz Centrów Eksperckich Policji Wojskowych i Działań Stabilizacyjnych Policji — czytamy.