Szkolenie SERE jest jednym z elementów szkolenia żołnierzy, którzy będą realizowali zadania poza granicami kraju. Kurs ma na celu przygotowanie, a następnie sprawdzenie personelu z umiejętności prowadzenia działań zapewniających przetrwanie w ekstremalnym środowisku („Survival”), unikanie przeciwdziałając przechwyceniu przez przeciwnika („Evasion”), przeciwdziałanie wykorzystaniu w przypadku schwytania („Resistance”) oraz ucieczkę lub uwolnienie z zamiarem połączenia z macierzystą strukturą („Escape” lub „Extraction”) - podaje wielkopolska brygada.

Szkolenie SERE na poziomie B trwa 5 dni i obejmuje dwa etapy: teoretyczny i praktyczny.

Pierwszego dnia szkoleni zapoznani zostają z organizacją i funkcjonowaniem systemu odzyskiwania oraz zasadami, metodami i formami ochrony własnej. Każde zagadnienie zakończone jest praktycznym sprawdzeniem nabytej umiejętności. Jako organizatorzy szkolenia chcemy mieć pewność, że każdy z żołnierzy jest przygotowany do najważniejszego trzydniowego sprawdzenia w polu

– informuje kpt. Piotr Dąbrowski, oficer sekcji rozpoznania, cytowany przez oficjalny portal 17. WBZ. 

Po zajęciach teoretycznych, żołnierze zostali przemieszczeni do różnych lokalizacji. Od tej pory musieli liczyć tylko na siebie przez 72-godziny. Przy ograniczonej ilości jedzenia, wody oraz snu musieli wykonać zadania postawione przez instruktorów. Dotyczyły one głównie przenikania, skrytego przemieszczenia się i nawiązania kontaktu w określonych punktach oraz budowania schronienia.

Szkoleni muszą pamiętać, że w realnym działaniu izolacja może trwać dłużej niż trzy doby, które są założeniem ćwiczenia. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o odpoczynku, ogrzaniu się i przygotowaniu posiłku, zwracając uwagę na nie demaskowanie swojego położenia

– podkreśla jeden z instruktorów młodszy chorąży Robert Lisiecki.

Głównym celem szkolenia było pokazanie kursantom, jak wygląda izolacja oraz jakie procedury trzeba przyjąć, aby ją przetrwać. Żołnierze poznali również możliwości swojego organizmu w ekstremalnych sytuacjach - podaje 17. WBZ.