Na profilu „United Against Defamation” na Twitterze opublikowano wynik raportu „Incydenty antysemickie w Europie w 2016 roku. Posłużono się danymi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Jak czytamy, najwięcej ataków antysemickich w UE zarejestrowano w Niemczech – 1446. Na kolejnym miejscu była Wielka Brytania – 1308. Ostatnie miejsce podium przypadło Austrii – 477.

W tym roku w Polsce stwierdzono 101 przypadków antysemityzmu. W 2015 było 167 takich incydentów, więc zanotowano spadek o ponad 50 proc.