Oprócz Grudzińskiego, zastępcą szefa SKW jest też ppłk Marek Utracki.

Zgodnie z przepisami wiceszefów SKW powołuje i odwołuje minister obrony na wniosek szefa tej służby, po zasięgnięciu opinii sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

Po zmianie na funkcji szefa MON - Mariusz Błaszczak zastąpił Antoniego Macierewicza - 12 stycznia MON podało, że ówczesny szef SKW Piotr Bączek podał się do dymisji. 17 stycznia nowym szefem SKW został Maciej Materka.

Nowy szef SKW pracował wcześniej w służbach specjalnych UOP, ABW, CBA, a ostatnio był dyrektorem departamentu bezpieczeństwa w MSWiA. Był m.in. pełnomocnikiem ds. kontroli przetwarzania danych osobowych w CBA od początku powstania tej funkcji w 2010 r. W połowie 2015 r. złożył wniosek o odejście ze służby. Ówczesny szef CBA Paweł Wojtunik pozytywnie wyrażał się o całej jego pracy w Biurze. Również sejmowa komisja przyjęła wówczas sprawozdanie z jego pracy.