Zaproszeni goście działający w obronie terytorialnej Litwy, Estonii i Ukrainy będą zastanawiali się nad rolą jaką mogą odegrać ochotnicy z obrony terytorialnej w zwalczaniu rosyjskiej wojny informacyjnej skierowanej zarówno przeciw samej obronie terytorialnej, jak też zneutralizowaniu medialnego rosyjskiego ataku na NATO i naszych sojuszników.

Rosyjska wojna informacyjna przeciwko państwom regionu jest koordynowana z jednego centrum. Nadszedł więc czas, by podzielić się doświadczeniami i przeciwdziałanie też koordynować.