W lutym do zwolenników rządu zalicza się dwie piąte badanych (40 proc.), a do jego przeciwników – co szósty respondent (17 proc.). Co trzeci (34 proc.) deklaruje wobec niego obojętność.

Natomiast ponad połowa ankietowanych wyraża zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki (53 proc.), mniej niż jedna piąta jest niezadowolona (18 proc.), natomiast trzech na dziesięciu badanych nie ma jeszcze wyrobionego zdania na ten temat (29 proc.).

Również ponad połowa badanych (55 proc.) uważa, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, o połowę mniejsza grupa (28 proc.) jest przeciwnego zdania, a niespełna jedna piąta (17 proc.) nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1-8 lutego 2018 roku na liczącej 1057 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.