W Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte studia odbywają podchorążowie z Kataru, Kuwejtu oraz Arabii Saudyjskiej. W trakcie praktyki na okręcie podzieleni będą na różne grupy szkoleniowe ze względu na rok studiów. 15 podchorążych z Kuwejtu oraz 10 podchorążych z Kataru odbędzie praktykę astronawigacyjną, podczas której będą mogli wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną, pływając po wielu ciekawych z nawigacyjnego punktu widzenia akwenach. Będzie to dla nich prawdziwy sprawdzian umiejętności oraz wyznacznik efektywności przyswajanych informacji w murach Akademii MW - czytamy na portalu. 

Drugą grupę stanowić będzie 15 podchorążych z Arabii Saudyjskiej, którzy w ramach praktyki marynarskiej uczyć się będą podstaw funkcjonowania na okręcie. System wachty morskiej, prowadzenie obserwacji wzrokowej oraz sterowanie okrętem - to tylko niektóre elementy, z którymi będą mieli styczność. Będzie to dla nich pierwsze zetknięcie z żywiołem na otwartym morzu.

Swoją praktykę specjalistyczną odbywać będzie również 10 polskich podchorążych trzeciego roku. Każdy rok studiów wojskowych wieńczą praktyki o określonym charakterze, celu i długości. W tym roku będą mieli okazję uczestniczyć w dodatkowym rejsie, który będzie dla nich nie tylko utrwaleniem własnej wiedzy nawigacyjnej, ale przede wszystkim prowadzeniem działalności instruktorskiej oraz dowódczej, skupionej wokół zagranicznych podchorążych. Będą oni wsparciem dla kadry dydaktycznej Akademii MW oraz załogi okrętu - podaje 3. Flotylla Okrętów. 

W Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni studiują nie tylko podchorążowie polscy oraz studenci cywilni, ale również od trzech lat podchorążowie zagraniczni. Arabia Saudyjska, Katar oraz Kuwejt oddelegowują swoich przyszłych oficerów, aby w murach AMW nauczyli się nie tylko marynarskiego rzemiosła, ale również wojskowej dyscypliny, języków obcych oraz posiedli wiedzę i umiejętności techniczne. Aktualnie naukę pobiera 105 zagranicznych studentów wojskowych - informuje oficjalny portal 3. FOkr. 

Dla załogi okrętu ORP „Wodnik” będzie to kolejny długi rejs z podchorążymi. Okręt szkolny czynnie uczestniczy w procesie wyszkolenia przyszłego oficera i podoficera Marynarki Wojennej RP. Na okręcie prowadzone są praktyki kandydackie, praktyki nawigacyjno–szkoleniowe oraz praktyki podoficerskie, w czasie których studenci mają okazję zapoznać się z warunkami służby na okrętach Marynarki Wojennej.