Zdającego obowiązki Attaché Obrony Królestwa Wielkiej Brytanii płk. Simona Blake'a oraz obejmującego obowiązki płk. Dominica Morgana podjął dowódca generalny RSZ gen. dyw. Jarosław Mika wraz z przedstawicielami Oddziału Współpracy Międzynarodowej DG RSZ oraz Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON.

Gen. dyw. Mika podziękował płk. Blake'owi za współpracę oraz powitał płk. Morgana, zwracając uwagę na duże znaczenie służb logistycznych, z których wywodzi się nowy attaché.

Ponadto rozmawiano na temat ćwiczeń wojskowych na poligonach w Polsce, w których wezmą udział żołnierze brytyjskich sił zbrojnych.

Z kolei wczoraj siedzibę DG RSZ odwiedził dowódca Europe District for US Army Corps of Engineers, płk John K. Baker. Amerykańską delegację powitał dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika wraz z kierowniczą kadrą dowództwa.

Głównym celem spotkania m. in. było omówienie kwestii dotyczących aktualnych amerykańskich projektów rozbudowy infrastruktury dla pododdziałów stacjonujących w Polsce.