Zawarto umowę w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia, które będzie realizowane na terenie Gdyni (miasto na prawach powiatu) i Rumi (miasto w powiecie wejherowskim). Umowę podpisali: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski i Prezes Zarządu OPEC Janusz Różalski.

Planowane prace obejmują: wymianę ciepłociągów wykonanych metodą tradycyjną na ciepłociągi wykonane w technologii rur preizolowanych na 15 odcinkach o łącznej długości około 7,2 km, wymianę izolacji na ciepłociągach napowietrznych na odcinku o długości około 0,68 m. Zasadniczym celem realizacji tej inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej systemu obsługiwanego przez OPEC przez ograniczenie strat na dystrybucji ciepła na sieciach Gdynia-Rumia, za pośrednictwem których przesyła się około 88 proc. ciepła dystrybuowanego do odbiorców tego przedsiębiorstwa.

Projekt przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej. Ponadto przewiduje się spadek emisji pyłów.

Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa została rozłożona na trzy i pół roku, od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. Koszt całkowity projektu wynosi 18,4 mln zł, przy czym wnioskowane dofinansowanie to 9,5 mln zł, a resztę środków spółka wygospodaruje jako wkład własny.