Oceny ogólnej sytuacji w kraju są minimalnie lepsze niż w ubiegłym miesiącu. Obecnie dobrze ocenia ją połowa badanych, co oznacza wzrost od stycznia o 2 punkty procentowe (z 48 do 50 proc.). Sytuację w kraju źle odbiera jedna trzecia (34 proc., tyle samo co w ostatnim badaniu); ubyło (z 18 do 16 proc.) osób nie potrafiących dokonać oceny.

CBOS zauważa, że stosunek do kierunku rozwoju sytuacji powiązany jest przede wszystkim z preferencjami partyjnymi oraz deklarowanymi poglądami politycznymi. O tym, że ogólna sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, przekonana jest zdecydowana większość potencjalnych wyborców Prawa i Sprawiedliwości (88 proc.) oraz osób określających swoje poglądy jako prawicowe (80 proc.). Opinia ta przeważa także wśród badanych zamierzających głosować w ewentualnych wyborach na ruch Kukiz’15 lub Polskie Stronnictwo Ludowe.

Pogląd, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku, częściej niż inni wyrażają respondenci identyfikujący się z lewicą (59 proc.), potencjalni wyborcy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a także mieszkańcy największych miast (41 proc.), osoby o miesięcznych dochodach per capita 2000 zł i więcej (47 proc.) oraz badani rzadziej uczestniczący w praktykach religijnych.

Tak jak w przypadku sytuacji politycznej, są to historycznie wciąż bardzo dobre wyniki – oceniono w komunikacie CBOS.

W porównaniu z ubiegłym miesiącem zmalało również m.in. poczucie zagrożenia bezrobociem. Utraty pracy obawia się 17 proc. osób aktywnych zawodowo (spadek o 7 punktów procentowych), natomiast czterech na pięciu pracowników (81 proc., wzrost o 7 punktów) czuje się pod tym względem bezpiecznie. O utratę pracy relatywnie najczęściej obawiają się badani zatrudnieni w sektorze prywatnym poza rolnictwem, mieszkańcy miast liczących od 20 tys. do 100 tys. ludności, a także respondenci z wykształceniem podstawowym.

Badanie zrealizowano metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo między 1 a 8 lutego na liczącej 1057 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.