Krzysztof Olszowiec był podpułkownikiem Biura Ochrony Rządu. Początkowo był kierowcą Lecha Kaczyńskiego, gdy ten sprawował funkcję szefa Najwyższej Izby Kontroli. Po zwycięskich wyborach prezydenckich w roku 2005 Lech Kaczyński mianował Olszowca szefem ochrony Prezydenta RP. 

W 2007 roku został nominowany na szefa Zarządu Ochrony Osobistej i Miejsc Czasowego Pobytu BOR. W 2008 r. zawieszony w obowiązkach w związku z sytuacją, do której doszło podczas wizyty prezydenta w Gruzji, gdy w pobliżu konwoju, którym przemieszczał się prezydent, padły strzały. 

Uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Olszowca odbędą się 15 lutego w Katedrze Polowej WP w Warszawie.