Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, który w 2016 r. umorzył sprawę komendanta MO. Sąd Okręgowy w Szczecinie po raz kolejny będzie więc musiał się zająć sprawą byłego szczecińskiego komendanta MO, oskarżonego o bezprawne internowania działaczy opozycji w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r.

Jak podkreśla w tym procesie IPN, w momencie wydania decyzji przez Wernikowskiego nie obowiązywało jeszcze prawo o wprowadzeniu stanu wojennego. Dekret o stanie wojennym oraz dekret o postępowaniach szczególnych wydano z datą 12 grudnia 1981 r. W rzeczywistości Dziennik Ustaw, w którym publikowano prawo stanu wojennego, był drukowany i kolportowany od 17 grudnia 1981 r.

Sprawa komendanta MO już po raz kolejny trafiła do Sądu Najwyższego. Za pierwszym razem zawisła na jego wokandzie po wyroku z 2014 r. Sąd w Szczecinie prawomocnie skazał wówczas komendanta MO na dwa lata bezwzględnego więzienia. SO nie miał wtedy wątpliwości, że prominent milicyjny dopuścił się zbrodni komunistycznych – zbrodni przeciwko ludzkości. Jednak po złożeniu kasacji przez obronę SN uchylił wyrok skazujący i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania. Za drugim razem SO umorzył sprawę. W czwartek SN uchylił i to orzeczenie.

Więcej w dzisiejszej "Gazecie Polskiej Codziennie".