Odnosząc się do prozumienia z lekarzami rezydentami szef rządu podziękował środowisku medycznemu za dialog i wypracowany kompromis.

- Cieszy mnie porozumienie MZ z rezydentami. Obie strony kierowały się dobrem pacjenta. Służba zdrowia jednym z priorytetów rządu PiS. Spełniamy obietnice wyborcze. Potrzebujemy wraz ze środowiskiem medycznym spokoju, po to, żeby wypracować najlepsze mechanizmy zmian [...] Nie może być upaństwowienia kosztów i prywatyzacji zysków. Tak chcemy reformować służbę zdrowia.  Chciałbym podziękować środowisku medycznemu, bo od dawna nie było tak dobrego klimatu do rozmowy o służbie zdrowia. Krok porozumienia dla dobra pacjenta został poczyniony – mówił premier Morawiecki.

W treści porozumienia ministra zdrowia z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy czytamy, że obie strony, mając świadomość wyzwań, przed którymi stoi państwo polskie w obszarze zdrowia, a jednocześnie biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną kraju, stabilność finansów publicznych, dla dobra pacjentów i wyrażając najwyższą o nich troskę, ustalają warunki dalszej pracy w charakterze partnerów, mające na celu wypracowanie finalnych rozwiązań optymalizujących system ochrony zdrowia.
 
Jako cele strategiczne obie Strony niniejszego Porozumienia uznają zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, poprawę ich jakości oraz efektów zdrowotnych poprzez:
 - budowę systemu ochrony zdrowia nastawionego na pacjenta,
 - zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia,
 - zagwarantowanie lepszych warunków pracy kadrom medycznym,
 - poprawę efektywności organizacyjnej opieki poprzez zwiększenie zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych i lepsze zarządzanie kapitałem ludzkim,
 - zmniejszenie obciążeń biurokratycznych nałożonych na strategiczny personel medyczny, w szczególności lekarzy i pielęgniarki,
 - promocję usług wysokiej jakości.

 
Warunkiem realizacji celów strategicznych jest zapewnienie, w opinii przedstawicieli PR OZZL, wzrostu finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce i drogi dojścia do średniej europejskiej, na poziomie nie niższym niż 6,8 proc. Produktu Krajowego Brutto (PKB).
 
Pełna treść porozumienia TUTAJ