Po publikacji na łamach „Gazety Polskiej” stenogramów z „taśm Klicha” okazało się, że Bogdan Klich w sposób nieuprawniony wszedł w posiadanie protokołu przesłuchania rosyjskiego kontrolera lotów.

W złożonym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta zawiadomieniu o istnieniu danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynów zabronionych określonych w art. 266 § 2 k.k., pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego, mec. Rafał Rogalski stwierdził, że Bogdan Klich uzyskał w sposób nieuprawniony dostęp do kopii protokołu zeznań świadka katastrofy smoleńskiej.

- Za całkowicie niedopuszczalne z karnego punktu widzenia, a przede wszystkim szkodliwe dla śledztwa smoleńskiego należy uznać przekazywanie informacji w postaci kopii jakże istotnego protokołu przesłuchania rosyjskiego świadka i to na dodatek kontrolera lotów osobie nieuprawnionej, tj. Ministrowi Obrony Narodowej Bogdanowi Klichowi. Żywię nadzieję, że w tym przedmiocie dojdzie do rzetelnego śledztwa, a ewentualna ranga osoby bezprawnie ujawniającej informacje w postaci zeznań rosyjskiego świadka, nawet gdyby okazał się nią Naczelny Prokurator Wojskowy Krzysztof Parulski nie będzie jakąkolwiek przeszkodą dla prawidłowości ustaleń śledztwa – tłumaczy portalowi Niezależna.pl mec. Rogalski.

Pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego uważa, że przestępstwem mogło być ujawnienie w dniu 22 kwietnia 2010 r. w Warszawie osobie nieuprawnionej, czyli ówczesnemu ministrowi obrony narodowej Bogdanowi Klichowi informacji stanowiącej tajemnicę służbową w sprawie prowadzonej przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie o sygn. Po. Śl. 54/10. Chodzi o kopię protokołu przesłuchania świadka Pawła Pliusnina.

Mecenas Rogalski domaga się ustalenia, kto spośród prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Naczelnej Prokuratury Wojskowej posiadał dostęp do protokołu przesłuchania Pawła Pliusnina.

Ponadto pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego wnosi o zabezpieczenie rejestru wejść do Ministerstwa Obrony Narodowej w dniach 10-22 kwietnia 2010 r., ustalenie kto spośród osób posiadających dostęp do protokołu spotkał się wówczas z Bogdanem Klichem, przesłuchanie ówczesnego szefa MON w charakterze świadka oraz ustalenie czy była wydana zgoda właściwego organu na udostępnienie mu kopii protokołu.

W zawiadomieniu do Prokuratora Generalnego mecenas Rogalski powołuje się na publikację „Gazety Polskiej” z 14 grudnia 2011 roku.

Na łamach tygodnika „Gazeta Polska” opublikowany został stenogram nagrania ze spotkania Bogdana Klicha – Ministra Obrony Narodowej, Edmunda Klicha – polskiego akredytowanego przy Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym, gen. Mieczysława Cieniucha – szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2010 r. w gabinecie Ministra Obrony Narodowej w Warszawie.

- W trakcie rozmowy wymienionych na temat śledztwa w sprawie katastrofy „smoleńskiej” ówczesny Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich wypowiedział się w następujący sposób: „(…) protokół, który mam przed sobą, który jest dowodem w śledztwie (…) mam kserokopię protokołu, który ma wartość dowodową w śledztwie Federacji Rosyjskiej, na temat związany z przesłuchaniem podpułkownika Pliusnina (…) Teraz te informacje są niezwykle ważne. Są niezwykle ważne, ponieważ ja nie dysponuję w tej chwili, a mam bardzo dużo dokumentacji z różnych źródeł pochodzących…tylko problem polega na tym, że jeśli jest oparty na relacji meteorologa, to nie ma wartości źródłowej. Ten protokół z przesłuchania świadka, mający wartość prawną, jest znacznie mniej obszerny (…)” - czytamy w zawiadomieniu do Prokuratora Generalnego.

Jak ustalił portal Niezależna.pl Mecenas Rogalski w zawiadomieniu skierowanym do Prokuratora Generalnego zwraca uwagę, że powyższy kontekst wypowiedzi ówczesnego Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha wskazuje, iż:
- w dniu 22 kwietnia 2010 r. Minister Obrony Narodowej dysponuje kserokopią protokołu przesłuchania świadka Pawła Pliusnina,
- przedmiotowy protokół przesłuchania został sporządzony w toku śledztwa Federacji Rosyjskiej w dniu 10 kwietnia 2010 r. na terenie Smoleńska,
- protokół przesłuchania świadka Pawła Pliusnina, wraz z partią innych dokumentów procesowych, został przekazany Wojskowemu Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie przez przedstawicieli strony rosyjskiej podczas pobytu w Smoleńsku, a następnie przywieziony przez w/w do Polski w dniu 17 kwietnia 2010 r.,
- protokół przesłuchania świadka Pawła Pliusnina potwierdzony za zgodność z oryginałem, za pismem przewodnim, został włączony w poczet materiałów śledztwa i znajduje się w tomie XIII akt sprawy o sygn. Po. Śl. 54/10.Poniżej link do całego stenogramu płka Edmunda Klicha z b. ministrem obrony narodowej Bogdanem Klichem

http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc