Nieprawdą jest, jak napisali dziennikarze, że w skierowanym do Marszałka Sejmu wniosku o pociągnięcie posła Stanisława Gawłowskiego do odpowiedzialności karnej prokuratura odwołała się do „przestępstwa, którego nie ma” – informuje Prokuratura Krajowa.

O ujawnieniu informacji niejawnych mówi art. 5 ust 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych z 05.08.2010 r. , która obowiązywała, także w 2013 r, kiedy miało dojść do opisywanego we wniosku przestępstwa. Ten przepis obowiązuję do dzisiaj a za ujawnienie informacji niejawnych – zgodnie z art. 266 par.2 grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

W związku z tym prosimy o niepowielanie przez dziennikarzy nieprawdziwych informacji zawartych w wymienionych publikacjach – apeluje Prokuratura Krajowa.