Rusza nabór na komisarzy wyborczych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło nabór na stanowiska komisarzy wyborczych. Do ich zadań należeć będą m.in. nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego oraz przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów PKW. Zgłoszenia elektroniczne należy przesłać do 16 lutego, pisemne - do 21 lutego.

pixabay.com

Komisarze wyborczy będą między innymi powoływać obwodowe komisje wyborcze i zarządzać druk kart do głosowania. Będą także zwierzchnikami urzędników wyborczych. Od 1 stycznia 2019 roku to komisarze będą dzielić gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

MSWiA zamieściło na swojej stronie internetowej kwestionariusz aplikacyjny dla kandydatów na komisarzy. Do wypełnionego formularza należy dołączyć: podpisane oświadczenia (wzór znajduje się na stronie) oraz kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego.

Zgłoszenia elektroniczne, wraz z wymaganymi dokumentami, należy wysłać najpóźniej do 16 lutego na adres komisarzwyborczy@mswia.gov.pl. Zgłoszenia i dokumenty w postaci papierowej muszą wpłynąć najpóźniej do 21 lutego na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dopiskiem na kopercie "Rekrutacja - komisarz wyborczy" (decyduje data wpływu aplikacji do urzędu).

MSWiA informuje, że kandydaci na komisarzy wyborczych muszą posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Kandydaci muszą dawać rękojmię należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego.

Oprócz tego kandydaci nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. Nie mogą także być członkami partii politycznej, kandydatami w wyborach, pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania, urzędnikami wyborczymi, członkami komisji wyborczej, ani też nie mogą prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją komisarza wyborczego.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, wezmą udział w szkoleniu zorganizowanym przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Szkolenia odbędą się w dwóch terminach: 24 lub 25 lutego. Szkolenie zakończy się egzaminem ze znajomości prawa wyborczego w dniu 3 marca. Szkolenie i egzamin zostaną zorganizowane w Warszawie.

Spośród osób, które przejdą proces rekrutacji, minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawi PKW kandydatów, z których powołani zostaną nowi komisarze w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Źródło: PAP, niezalezna.pl

#wybory #MSWiA #komisarz wyborczy #nabór

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo