Parlamentarzyści rozpoczęli swoją pielgrzymkę od spotkania w Kaplicy Różańcowej, podczas której ks. prof. Marek Tatar z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mówił o właściwym rozumieniu wolności.

Centralnym punktem pielgrzymki była msza w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem ks. Piotra Burgońskiego – krajowego duszpasterza parlamentarzystów. Jeszcze przed mszą podprzeor Jasnej Góry o. Jan Poteralski poprowadził dla posłów i senatorów modlitwę w Kaplicy.

Ks. Burgoński przypomniał, że tegoroczna pielgrzymka odbywa się w szczególnym roku – stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Dziękujemy Panu Bogu za ten dar i posłowie chcą prosić o to, żeby Pan Bóg nas obdarzał nadal tą wolnością, ponieważ o wolność trzeba zabiegać, wolność trzeba pielęgnować, i parlamentarzyści chcą prosić, żeby Pan Bóg ich wspierał w tych działaniach 
– powiedział.

Jasna Góra jest miejscem jednoczącym, ta pielgrzymka rzeczywiście ma charakter ponadpartyjny, są przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, i z tego się bardzo cieszę, że to miejsce sprawia, że tu przyjeżdżają ludzie z różnych opcji politycznych 
– dodał ks. Burgoński.

Pielgrzymka parlamentarzystów zwyczajowo odbywa się 2 lutego – w święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. Uczestniczą w niej posłowie i senatorowie, często z rodzinami.