Zwracając się do polskich pielgrzymów w czasie spotkania na placu Świętego Piotra, Franciszek powiedział:

Bracia i siostry, uczestnicząc we mszy świętej, bądźcie uważnymi słuchaczami Bożego słowa. Niech ono was formuje i przemienia. Niech kształtuje życie waszych rodzin, a szczególnie inspiruje wychowanie dzieci i młodzieży.

Bądźcie głosicielami tego Słowa, gdziekolwiek jesteście. Nie lękajcie się mówić o Bogu, o sprawach wiary, o Kościele. Umacniajcie się wzajemnie w wierze, trwając konsekwentnie w nauce Chrystusa

- wzywał papież.

W katechezie na temat Liturgii Słowa, jako istotnej części mszy, Franciszek mówił wiernym, że w trakcie czytań nie można komentować tego, co dzieje się wokół w kościele.

Ileż to razy, kiedy trwa lektura Słowa Bożego, słychać komentarze: "Popatrz na tego, popatrz na tamtego"

- zauważył papież.

Czy należy komentować w czasie czytania Słowa Bożego? Nie. Jeśli plotkujesz, nic nie słyszysz

- podkreślił Franciszek w czasie audiencji, w której uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób.