Morawiecki, przypominając art. 20 Konstytucji, podkreślił, że "Rzeczpospolita musi być solidarną, ale też społeczną gospodarką rynkową".

I my taką gospodarkę budujemy. Takiej gospodarki brakowało, powiedzmy sobie szczerze, przez 25 lat, pierwszych po transformacji. A my stawiamy właśnie na takie cele, takie założenia polityki społecznej

- powiedział.

Państwo, które budujemy, to państwo - można powiedzieć - 4 "S": czyli z jednej strony silne, ale też spójne społecznie, sprawiedliwe i solidarne. To jest hasło, które nam na pewno przyświeca

- zapewnił.

Podkreślił także, że to, na czym mu najbardziej zależy w kontekście prac komitetu, to utrzymanie równowagi gospodarczej, finansowej i budżetowej z uwzględnieniem komponentu społecznego.

Szef rządu mówił, że polityka rządu "stoi na dwóch nogach - gospodarczej i społecznej".

Postrzegamy te dwa wymiary jako jeden spójny, który musi działać dla dobra rodzin, dla dobra społeczeństwa i na tym będzie koncentrować się komitet do spraw społecznych

- powiedział Morawiecki.

Dodał, że tematyka prac komitetu jest bardzo szeroka i będzie opierała się na zagadnieniach takich jak: kultura, edukacja, polityka senioralna i prorodzinna.