W środę Kościół katolicki obchodził liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona ludzi mediów i prasy katolickiej. Co roku z tej okazji papież ogłasza Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu – w tym roku pod hasłem „Prawda was wyzwoli. Fake news a dziennikarstwo pokoju”.

Zdaniem abp Depo, temat tegorocznego papieskiego orędzia „zdumiewa swoją aktualnością nie tylko na areopagach świata, ale również w Polsce”.

Franciszek zaprasza więc wszystkie środowiska dziennikarzy nie tylko do refleksji nad przyczynami i logiką dezinformacji w mediach, ale też do osobistej odpowiedzialności. To właśnie odpowiedzialność budowana na prawdzie promuje zrozumienie między ludźmi i służy sprawie pokoju 
– podkreślił hierarcha.

Przywołał postać papieża Jana Pawła II, który zaznaczył, że „człowiek jest istotą pytającą i szukającą prawdy”, a wiedzę czerpie także od innych. Jak czytamy w papieskiej encyklice „Fides et ratio” (łac. Wiara i rozum), „człowiek udoskonala się bowiem nie tylko przez zdobywanie abstrakcyjnej wiedzy o prawdzie, ale także przez żywą relację z drugim człowiekiem”. 

Czyż w tych słowach nie kryje się żarliwy apel Kościoła o właściwą hierarchię wartości i przekazu prawdy? 
– pytał abp Depo.

Na zakończenie zaapelował do ludzi mediów, aby w codziennej pracy uczyli się „właściwego rozumienia ukrytych mechanizmów i uważnej oceny etycznej naszych wystąpień radiowych, telewizyjnych i prasowych”.

Kościół powszechny obchodzi Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w pierwszą niedzielę maja, ale Kościoły lokalne mają całkowitą swobodę w ustaleniu tej daty. W Polsce dzień ten obchodzony jest w trzecią niedzielę września.

Dzień obchodzony jest z inicjatywy Soboru Watykańskiego II, a ustanowiony został przez papieża Pawła VI w 1967 r. Od 1986 roku papieskie orędzie ogłaszane jest co roku 24 stycznia, w dzień św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy.