O znaczeniu, opiniotwórczości i prestiżu Forum decyduje aktualna, ważna dla polskiej gospodarki tematyka i wysoki poziom merytoryczny debat związany ściśle z obecnością wyjątkowych Gości. W wydarzeniu tym co roku biorą udział najważniejsze postacie polskiej gospodarki – reprezentanci zarządów czołowych przedsiębiorstw głównych branż przemysłu, przedstawiciele rządu i parlamentu, niezależni eksperci.

W roku 2018 Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł obchodzi 20. rocznicę obecności na rynku wydawniczym. W segmencie prasy ekonomicznej to ewenement. To także dwie dekady ważnych gospodarczych przeobrażeń, którym ten periodyk aktywnie towarzyszył.

Jubileusz będzie miał odbicie w kilku merytorycznych przedsięwzięciach podejmowanych w tym roku przez wydawcę, Grupę PTWP. 

Pierwszy z rocznicowych projektów wiąże się z Forum Zmieniamy Polski Przemysł – ściślej – z jego sesją otwarcia. Zamykając rozdział, zapytamy o przyszłość.

Forum Zmieniamy Polski Przemysł rozpocznie debata o prawdziwie strategicznym charakterze – „Polska gospodarka 2040. Scenariusze rozwoju w perspektywie 20-lecia”.

Ważne miejsce w bogatej agendzie wydarzenia zajmie problematyka przemian technologicznych w gospodarce (Przemysł 4,0, IV rewolucja przemysłowa, digitalizacja), jak również przeobrażenia polskiej energetyki (modernizacja, wprowadzenie rynku mocy).

Spektrum tematów uzupełnią poddane pod dyskusję aktualne zagadnienia z dziedziny budownictwa i inwestycji infrastrukturalnych, przemysłu obronnego i ekspansji zagranicznej polskich firm.

Tradycyjnie Forum zakończy uroczysta wieczorna Gala, podczas której przyznamy tytuły „Tego, który zmienia polski przemysł”. Laureatami tych prestiżowych wyróżnień są od lat osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które wywarły znaczący wpływ na pozytywne zmiany w polskim przemyśle i gospodarce.

Forum Zmieniamy Polski Przemysł
25 stycznia 2018 r.
Warszawa, hotel Sheraton

Jubileusz 20-lecia Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł

9.00-11.30
Polska gospodarka 2040. Scenariusze rozwoju w perspektywie 20-lecia
• Strategie. Cele i drogi rozwoju polskiej gospodarki w horyzoncie najbliższych dwóch dekad. Główne trendy i związane z nimi wyzwania
• Narzędzia. Digitalizacja i technologie przyszłości. Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy. Nowe źródła konkurencyjności. Kooperacja i ambicja. Rola firm technologicznych – know how dla Polski czy marsz własną ścieżką?
• Opcje. Polskie priorytety i specjalności jutra. Etapowanie rozwoju – spojrzenie krótkoterminowe i horyzont strategiczny. O przyszłości gospodarki poza konwencją – opinie wizjonera, eksperta, menedżera, start-upera

12.00-13.30
Polskie realia IV rewolucji przemysłowej
• Sztuczna inteligencja, Przemysł 4.0, Internet Rzeczy i inne zjawiska przekształcające światową gospodarkę
• Miejsce Polski w światowej gospodarce. Jak przeskoczyć kilka etapów rozwoju i dogonić najlepszych?
• Za wysokie „progi wejścia” w świat najnowocześniejszych technologii? Pokonać czy obejść? Czy aktualny poziom rządowego wsparcia innowacji pozwoli nam dokonać skoku?
• Wesprzeć i nie przeszkadzać. Państwo i relacje administracji z biznesem w cyfrowych przemianach gospodarki
• W jakich dziedzinach mamy szanse stać się globalnymi liderami?


12.00-13.30
Energetyka. Rynek mocy w Polsce. Zależności, prognozy, wyzwania
• Procedura wprowadzania rynku mocy w Polsce. Aktualny stan prawny. Możliwe scenariusze implementacyjne
• Cel nr 1 – bezpieczeństwo systemu. Rynek mocy a korzyści dla polskiej gospodarki
• Wpływ rynku mocy na rynek energii i jej ceny
• Finansowanie rynku mocy – koszty po stronie odbiorcy

11.30-12.00 przerwa

12.00-13.30
Polskie firmy na zagranicznych rynkach
• Ekspansja, ale gdzie i jak? Priorytetowe, obiecujące rynki i kierunki według państwa i przedsiębiorców
• Wsparcie państwa dla inwestorów i eksporterów. Narzędzia, mechanizmy, stabilność zasad i preferencji
• Rodzaje ryzyka na obcych rynkach. Jak je przewidywać? Jak skutecznie minimalizować?

13.30-14.15 przerwa

14.15-16.15
Energetyka. Modernizacje i inwestycje. Polska energetyka wobec współczesnych trendów
• Program modernizacji polskiej energetyki – czas na ofensywę nowoczesności?
• Energetyka wobec elektromobilności. Infrastruktura, magazynowanie energii, popyt na energię, współpraca z przemysłem i administracją
• Rozwój źródeł odnawialnych w obecnych realiach regulacyjnych
• Przyszłość ciepłownictwa i kogeneracji. Skala zapóźnień; potrzeby i charakter koniecznych inwestycji
• Reagować czy zmieniać? Nowe modele zachowań odbiorcy energii. Energia Plus
• Wykorzystanie nowych technologii na rynku energii (smart grid, informatyczne narzędzia zarządzania, komunikacja z klientem)


14.15-16.15
Budownictwo na fali inwestycji – koniunktura i ryzyko
• Nowa perspektywa – finanse, harmonogramy, przetargi
• Gwałtowne przyspieszenie po opóźnieniu. Skala wyzwań a moce wykonawcze i kondycja spółek. Zalecana ostrożność?
• Gwałtownie rosnące (wobec uwzględnionych w kontraktacji) ceny materiałów i usług zagrożeniem dla realizacji projektów i dla kondycji spółek wykonawczych. Jak ustabilizować rynek?
• Inne ryzyka i problemy wykonawców: niewydolna logistyka kolejowa i drogowa
• Nowe technologie wspierają inwestycje? Prefabrykaty, BIM, nowoczesne rozwiązania logistyczne


14.15-16.15
Przemysł obronny. Biznes, technologie i bezpieczeństwo
• Poziom wydatków państwa na obronność. Sukces, porażka, początek drogi?
• Plan Modernizacji Technicznej i Strategiczny Przegląd Obronny – dwa ważne dokumenty. Aktualizacje, konkrety, oczekiwania
• Cyberobrona – nowy dynamiczny trend jako odpowiedź na współczesne zagrożenia. Technologie cyfrowe a obronność
• Polska produkcja zbrojeniowa a rynki eksportowe i globalni potentaci. Co sprzedamy, co musimy kupić? Z kim warto, a z kim trzeba kooperować?
• Firmy prywatne i państwowe w polskim przemyśle obronnym. Perspektywy kooperacji

16.15-19.00 przerwa techniczna

19.00-23.00 uroczysta gala