Wicepremier przebywał w Szwajcarii na spotkaniu ministrów kultury państw Rady Europy, które zakończyło się w poniedziałek w Davos przyjęciem deklaracji zobowiązującej sygnatariuszy do dbałości o dziedzictwo kulturowe i większego nacisku na jakość współczesnego budownictwa i architektury.
Podczas konferencji doszło do spotkania wicepremiera Glińskiego z prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej i jednocześnie ministrem kultury Alainem Bersetem. Rozmawiano głównie o muzeum w Rapperswilu. Politycy zgodzili się, że Muzeum stanowi część dziedzictwa narodowego obu krajów.

Nasze stanowisko w tej sprawie jest bardzo jasne. Zarówno Polska jak i Szwajcaria zobowiązane są do ochrony zabytków, a Muzeum Polskie jest zabytkiem i co do tego nie ma wątpliwości.

– powiedział wicepremier Gliński. Zapowiedział przy tym, że Polska nie oczekuje żadnego wsparcia finansowego dla Muzeum i sama jest w stanie współfinansować jego modernizację. 

Obie strony zgodziły się na kontynuację rozmów między szwajcarskim ministerstwem kultury i ambasadą RP w Bernie, których celem będzie pomoc w rozwiązaniu trwającego od 2012 roku konfliktu.

Założone w 1870 roku przez hrabiego Władysława Platera Muzeum Polskie mieści się na zamku będącym własnością gminy Rapperswil-Jona. Od 2008 roku gmina próbuje usunąć instytucję i dokonać przebudowy zamku. W ubiegłym roku burmistrz Rapperswilu zapowiedział w wywiadzie prasowym, że po rozpoczynającym się w 2020 roku remoncie Muzeum nie wróci na Zamek.
Do ambasady RP w Bernie docierają niepokojące informacje, że w miejscu Muzeum powstać miałoby centrum rozrywki. Dotychczas zmianom sprzeciwiał się jednak miejscowy urząd ochrony zabytków, który umieścił Muzeum Polskie nadając mu najwyższą klasę chronionego zabytku i jednoznacznie stwierdzając, że mieści się ono na zamku.

Muzeum Polskie w Rapperwswilu jest dziełem zbiorowym: Szwajcarów i Polaków. Jest ono przykładem koegzystencji dwóch kultur i dowodem, że kultura służyć może zbliżeniu i zrozumieniu narodów. Wspólnym mianownikiem powstałej zażyłości jest wycyzelowana w marmurze, na kolumnie stojącej na wzgórzu zamkowym, maksyma: MAGNA RES LIBERTAS („Wolność jest rzeczą wielką” – przyp. red.). 

– pisała Anna Buchmann we wstępie do książki „Muzeum Polskim w Rapperswilu”