Papież Franciszek 8 grudnia przyjął rezygnację dotychczasowego biskupa warszawsko-praskiego abp. Henryka Hosera, który skończył 75 lat i przeszedł na emeryturę. Tym samym bp Romuald Kamiński został biskupem warszawsko-praskim i przejął kanonicznie diecezję.

Ingres nowego ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej bp Romualda Kamińskiego odbył się dziś w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie.

Uroczystość rozpoczęła się od obrzędu wprowadzenia nowego biskupa do katedry, której przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio w towarzystwie abp Hosera. Przedstawiciel Watykanu odczytał bullę nominacyjną, po czym wręczył ją nowemu ordynariuszowi.

Następnie abp Hoser skierował do zgromadzonych słowa powitania. 

Za chwilę, na początku liturgii mszalnej, przekażę memu następcy historyczny pastorał, znak urzędu i pasterskiej posługi, symbol władzy służebnej i pokornej. Symbol czujności pasterskiej i troski o dobro duchowe osób powierzonych opiece biskupa 
– wyjaśnił.

Dodał, że przez ostatnią dekadę niósł – „nie bez obaw i rozterek – ciężar odpowiedzialności za powierzony mu Kościół partykularny”. 

Jeżeli udało się wiele zadań wykonać i szereg celów osiągnąć, to dzięki modlitwie, współpracy, lojalności i duchowi posłuszeństwa ofiarnych osób, wspólnot i zespołów, w tym współpracowników kurialnych 
– zaznaczył biskup senior. Podkreślił, że przed nowym ordynariuszem stoi jeszcze wiele niezrealizowanych zadań i potrzeb.

Na zakończenie życzył swojemu następcy „posługi radosnej i ufnej w Bożą moc i ludzkie wsparcie” i poprosił o unikanie jego „błędów i słabości”. Przypomniał, że bp Kamiński, który przybył do Warszawy z Ełku, przyjechał tu „jak do siebie”, ponieważ przed laty pełnił tu funkcję kanclerza kurii biskupiej.

Abp Pennacchio podziękował dotychczasowemu ordynariuszowi za wszystko, „co uczynił dla tego Kościoła” i poprosił go, aby swoim doświadczeniem wspierał następcę. Biskupowi Kamińskiemu zaś życzył, „aby z gorliwością wypełniał swoje nowe zadanie”.