Umowy podpisano w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierza Smolińskiego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

- Inwestycja zwiększy dostępność kolei w regionie. Wpisuje się również w cele Krajowego Programu Kolejowego, jakimi są wzmocnienie efektywności transportu kolejowego, poprawa bezpieczeństwa i jakości przewozów

– powiedział wiceminister.

Modernizacja linii przewiduje dobudowę ok. 112 km nowych torów z Gdyni do Słupska. Będą również dwa tory dla ruchu aglomeracyjnego na odcinku Rumia – Wejherowo oraz po jednym nowym torze na odcinkach Gdynia – Chylonia, Wejherowo-Lębork i Lębork-Słupsk. Roboty obejmą także modernizację istniejącej infrastruktury ma odcinku ponad 100 km. Łącznie będą prowadzone na prawie 236 km torów.

O ok. 15 min. skróci się czas przejazdu z Gdyni Chyloni do Słupska. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, rozjazdy i skrzyżowania bezkolizyjne poprawią bezpieczeństwo podróży. Wszystkie perony będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- To ważna inwestycja dla Pomorza. Dzięki jej realizacji skróci się czas przejazdu na trasie z Gdyni do Słupska. Pociągi pasażerskie pojadą 160 km/h, Pozwoli to skrócić czas podróży z Gdyni do Słupska

– powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP PLK.

Łączna wartość umów na projektowanie to prawie 30 mln zł. Szacunkowy koszt przebudowy całej linii Gdynia Chylonia – Słupsk wyniesie około 2 mld zł. Wykonawca sporządzi dokumentację projektową do końca 2019 r. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2020-2023.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.