Tydzień przed nimi ferie rozpoczęli uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, którzy zimową przerwę mają w tym roku pierwsi w kraju. Będą odpoczywać do 28 stycznia.

Natomiast od 27 stycznia do 11 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Jako ostatni, w dniach 10-25 lutego, odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.

Następna przerwa w nauce - z okazji świąt wielkanocnych - potrwa od 29 marca do 3 kwietnia.

Terminy ferii i przerw w nauce podaje co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej.