Żołnierz powinien działać i wykonywać zadania w każdych warunkach atmosferycznych. Elewi w Poznaniu nie narzekają. Krok po kroku uczą się żołnierskiego rzemiosła na placach ćwiczeń taktycznych i salach wykładowych. Pierwsze zajęcia ze szkolenia ogniowego, czy długie godziny spędzone na placu musztry zapamiętają na długo — podaje oficjalny portal CSWL Poznań.

Przez trzymiesięczny okres szkolenia podstawowego żołnierze służby przygotowawczej będą nabywać umiejętności w zakresie budowy, obsługi i posługiwania się bronią strzelecką, ochrony przed bronią masowego rażenia, czy działań taktycznych. Oprócz tego, bardzo istotnym elementem szkolenia jest praca wychowawcza z żołnierzami, nauczanie regulaminów oraz kształtowanie dyscypliny wojskowej, aby każdy przyszły żołnierz zdał sobie sprawę z tego, że noszenie munduru to nie tylko przywilej i forma realizowania życiowej pasji, ale też konieczność opanowania i rozumienia zasad żołnierskiego zachowania — czytamy.

Już za niespełna trzy miesiące, podczas szkolenia specjalistycznego, każdy żołnierz będzie szkolony w zakresie przewidzianej dla siebie specjalności wojskowej, czyli tego, co będzie podstawą jego przyszłej służby. Spośród wielu specjalności, jakie występują w SZ RP żołnierze OSP szkoleni są na strzelców, wartowników, kierowców kołowych i gąsienicowych transporterów opancerzonych, czy na członków obsługi karabinów maszynowych, granatników i broni pokładowej na sprzęcie ciężkim — informuje poznańskie centrum.