Pobyt w Estonii rozpoczęło spotkanie w Ministerstwie Obrony z podsekretarzem ds. Polityki Obronnej  Kristjanem Prikkem, z którym gen. Motacki rozmawiał na temat dalszej współpracy dowództwa dywizji z estońskimi Siłami Obrony (ang. Estonian Defence Forces). Tego dnia odbyło się również spotkanie w Dowództwie Estońskich Sił Obrony, gdzie przybyłych żołnierzy przywitał zastępca dowódcy gen. bryg. Indrek Sirel. Dalsze rozmowy prowadzone były z szefem sztabu dowództwa gen. bryg.  Martin’em Herem i dotyczyły roli ESO w systemie bezpieczeństwa w regionie oraz zacieśnienia współpracy z Wielonarodową Dywizją Północny - Wschód - czytamy na portalu.

Drugi dzień to wizyta w Grupie Integracyjnej Sił NATO (ang. NATO Force Integration Unit – NFIU), gdzie polską delegację przyjął dowódca grupy płk Urmas Nigul. Podczas spotkania generał Motacki został zapoznany z rolą NFIU we współpracy państwa przyjmującego pododdziały NATO z żołnierzami grupy bojowej stacjonującej w Estonii w ramach tzw. wzmocnionej Wysuniętej Obecności Sojuszu (ang. enhanced Forward Presence – eFP). Oficerowie omawiali również zagadnienia, dotyczące budowania świadomości sytuacyjnej w regionie - podaje Dowództwo Generalne RSZ.