Nowy rok szkoleniowy rozpoczęliśmy od doskonalenia znajomości założeń taktycznych w trakcie działań obronnych Brygady, zwracając szczególną uwagę na założenia doktrynalne i element planowania działań obronnych - powiedział płk Zenon Brzuszko, dowódca Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady. Jak podkreślił dowódca Brygady, po podpisaniu nowelizacji porozumienia między trzema krajami, założycielami Brygady - jesienią 2017 r.- zakres zadań przewidzianych dla LITPOLUKRBRIG znacząco się zwiększył. 

W trakcie jednodniowego szkolenia uczestnicy doskonalili się ze znajomości zasad obronnej sztuki wojennej, założeń taktycznych i graficznym odwzorowaniem działań obronnych. Jako przykład działań obronnych przeanalizowali Bitwę pod Mokrą, wojny obronnej Polski z 1939 r. Warsztaty zakończyły się praktycznym działaniem, w którym żołnierze prowadzili podstawowe kalkulacje operacyjno-taktyczne w obrębach swoich komórek funkcyjnych oraz przedstawili wyniki swoich kalkulacji w trakcie dyskusji - czytamy na portalu.

Podczas warsztatów przedstawiłem działania obronne według doktryny NATO. Każdy kraj ma swoje własne unikalne podejście i inną terminologię wojskową, dlatego bardzo ważne jest, aby podczas pracy w środowisku wielonarodowym przestrzegać jednego języka wojskowego i mieć wspólne zrozumienie prowadzonych działań. Mam nadzieję, że mój wykład zwiększył interoperacyjność planowania działań obronnych Brygady

- przyznał litewski oficer, kapitan Donatas Giedrikas, cytowany przez portal wojsko-polskie.pl.