Pierwszego dnia kursu, po zajęciach teoretycznych i sprawdzeniu wiedzy, odbyły się metodyczne zajęcia pokazowe, w których przedstawiono organizację i przebieg najbardziej złożonych zajęć, takich jak m.in. zajęcia ze szkolenia strzeleckiego oraz trening kierowania ogniem — czytamy na portalu. 

Celem zasadniczym kursu jest doskonalenie umiejętności w zakresie efektywnego przygotowania i realizacji szkolenia dowództw, sztabów i wojsk z wykorzystaniem garnizonowej bazy szkoleniowej oraz sprecyzowanie kierunków i sposobów organizacji działalności szkoleniowo-metodycznej w 2018 r. — informuje oficjalny portal 11. Pułku Artylerii.