Dziś przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Abp Marek Jędraszewski podkreślił, że Polska jest wśród tych europejskich krajów, które najwięcej przyjmują migrantów i uchodźców – zwrócił uwagę na liczną grupę Ukraińców, szukających schronienia przed wojną.

Jak mówił, obecnie w Polsce przebywa już ponad milion migrantów i uchodźców

Musimy zdawać sobie sprawę, że trzeba im zapewnić godne przyjęcie, sprawiedliwą pracę i płacę. I poszanowanie. Wiemy, że na szczęście nie ma tutaj w Polsce pod tym względem napięć i trudności, ale zapewne niejedno dałoby się poprawić i polepszyć 
– powiedział.

Metropolita krakowski zaznaczył, że na rządzących spoczywa też konkretna odpowiedzialność wobec własnych społeczeństw, którym trzeba zapewnić sprawiedliwe prawa i rozwój. Jak wskazał, powołując się na słowa papieża Franciszka, wypowiedziane 8 stycznia do ambasadorów z całego świata akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej: „z jednej strony musi być gotowość przyjęcia, a z drugiej (…) odpowiedzialność rządzących za własne państwa i narody. I nie można tutaj postępować jak nierozsądny budowniczy z Chrystusowej Ewangelii, który źle obliczył wydatki, a wieży w konsekwencji zbudować nie zdołał”.

Arcybiskup wskazał, że wspólnota rodzinna nie może być zamknięta na problemy świata, który woła. Na głosy radości, smutku, trwogi trzeba – zdaniem metropolity – umieć odpowiadać.

Mówiąc o rodzinie i migrantach metropolita krakowski wspomniał też o akcji Caritas Polska „Rodzina rodzinie”, mającej na celu pomoc rodzinom syryjskim. 

Tym, które tam są, czują się ciągle zagrożone i są w sąsiednich krajach, zwłaszcza Libanie, czekając na lepsze czasy i możliwość powrotu do swoich zniszczonych miast 
– mówił.

Podkreślił, że „ta konkretna pomoc istnieje i jest wspaniałym przykładem tego, co polskie rodziny mogą uczynić dla innych rodzin”. 

Chciałbym tutaj z jednej strony podziękować za wielką wrażliwość i wspaniałe owoce tej akcji, a z drugiej zachęcać, by ta pomoc trwała możliwie długo 
– mówił.

Zdaniem arcybiskupa szczęście małżeństwa i rodziny tym bardziej może się ugruntować, kiedy jako wspólnota udziela się pomocy innej rodzinie. 

Miłość świadczona innym sama staje się wielkim bożym darem, który może tym bardziej pogłębiać miłość i wzajemny szacunek małżonków i wszystkich członków rodziny 
– ocenił.

Po mszy świętej w Sali Okna Papieskiego odbyło się spotkanie opłatkowe. Jak jeszcze w czasie homilii powiedział metropolita krakowski, biorąc do ręki opłatek, w myślach należy łamać się z tymi wszystkimi, którzy bronią życia w naszej ojczyźnie, którzy umieją powiedzieć „nie”, wobec tzw. praw człowieka, które w rzeczywistości prowadzą do okrutnych zbrodni.

Trudno inaczej określić zabijanie dzieci nienarodzonych. Biorąc do ręki opłatek myślmy także o tych ludziach, którzy przybyli do naszego kraju z odległych stron, aby poczuli się tutaj bezpiecznie i obdarzeni szacunkiem. Biorąc do ręki opłatek myślmy też o tych, którym możemy pomóc modlitwą i konkretnym wsparciem materialnym 
– podkreślił arcybiskup Jędraszewski.