Minister Kwieciński spotkał się z przedsiębiorcami w Centrum Kongresowym Targów Kielce, na zaproszenie świętokrzyskiej loży Business Centre Club i wojewody Agaty Wojtyszek.

Minister ocenił, że rząd – mimo zmian jakie nastąpiły w tym tygodniu – jest „rządem kontynuacji”.

Realizujemy to, co z jednej strony zapowiadało kierownictwo PiS – znacznie silniejszą orientację na gospodarkę, znaczenie silniejsze zainteresowanie sprawami europejskimi. To znalazło swój wyraz w przeprowadzonych zmianach, i w tym, czym rząd będzie się zajmował w najbliższych miesiącach i latach. Taki akcent na gospodarkę, gdzie owoce wzrostu gospodarczego będą płynęły nie tylko do najbogatszych regionów, do najbogatszej części społeczeństwa, ale do całego społeczeństwa. To jest credo naszego rządu – podkreślił.

Jerzy Kwieciński dodał, że resort który reprezentuje „będzie faktycznie ministerstwem, które będzie bardzo silnie koordynowało całą politykę społeczno-gospodarczą".

Dla nas najważniejszym zadaniem będzie skuteczne wdrażanie rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tak rozumiemy swoją misję – zaznaczył.

Przypomniał, że resort ma do dyspozycji fundusze europejskie, jak i instrumenty finansowe oparte o środki krajowe.

Chcemy zajmować się koordynacją tych działań również na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym – dodał Kwieciński.

Minister podkreślił, że ważną będzie kwestia „silniejszego uruchomienia inwestycji samorządowych”. Dodał, że połowa inwestycji w Polsce jest realizowana przez samorządy.

Bardzo nam zależy na pobudzeniu inwestycji – by były realizowane nie tylko w dużych aglomeracjach, ale w całym kraju  – mówił Kwieciński.

Ocenił, że dominujący wcześniej paradygmat rozwojowy, który zakładał koncentrację wysiłków rozwojowych w największych aglomeracjach kraju i czekanie, „aż ten rozwój się rozleje na cały kraj” nie spełnił się i był szczególnie niekorzystny dla takich województw, jak woj. świętokrzyskie.

Uważamy, że politykę rozwojową trzeba prowadzić w całym kraju – mamy ku temu bardzo korzystną strukturę osadniczą – miasta są dosyć równomiernie rozłożone w kraju – większe, średnie i mniejsze. I mamy stosunkowo aktywne obszary wiejskie – zauważył.