Przedstawiono priorytety polskiej polityki zdrowotnej. "To drogowskazy dla alokacji środków"

Profilaktyka i poprawa leczenia chorób układu krążenia, nowotworów i zaburzeń psychicznych oraz koordynacja opieki nad seniorami to niektóre priorytety zdrowotne zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia. Priorytety zdrowotne to wytyczne wskazujące główne obszary finansowania i działań w opiece zdrowotnej.

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com/CC0/estableman

Projekt rozporządzenia z datą 4 stycznia 2017 r. znajduje się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Obowiązek wydania rozporządzenia zawierającego priorytety zdrowotne nakłada na Ministra Zdrowia ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Delegacja znajduje się w artykule zawierającym kryteria, według których określone świadczenia zdrowotne uzyskują gwarancję finansowania z pieniędzy publicznych. Jednym z nich jest ocena danego leczenia czy diagnostyki pod kątem wpływu takiego świadczenia na poprawę zdrowia obywateli przy uwzględnieniu priorytetów zdrowotnych wykazanych w rozporządzeniu.

- Priorytety to drogowskazy dla alokacji środków w szeroko pojętej ochronie zdrowia i koncentracji szczególnych działań we wskazanych obszarach

- powiedziała w rozmowie z PAP ekspertka dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Podkreśliła, że wyznaczenie ich jest konieczne w obliczu faktu, że potrzeby zdrowotne każdego społeczeństwa są praktycznie nieograniczone, a pieniędzy na ich zaspokojenie - ograniczona ilość.

- Stąd każde państwo, które chce rozsądnie zarządzać opieką zdrowotną, musi wyznaczać główne kierunki w przeznaczaniu środków, by zniwelować największe problemy zdrowotne w danym społeczeństwie

 - dodała.

"Priorytety zdrowotne ujęte w rozporządzeniu wynikają z oceny skali występowania najczęstszych przyczyn chorób i przedwczesnych zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych stanowiących największe obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia społecznego"

- głosi uzasadnienie do projektu rozporządzenia.

Ministerstwo zdrowia proponuje, by uznać za priorytetowe:

- zmniejszenie zapadalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia (zwłaszcza udarów i zawałów), nowotworów złośliwych oraz przewlekłych chorób układu oddechowego,

- zapobieganie otyłości i cukrzycy,

- ograniczanie następstw uzależnienia od środków psychoaktywnych,

- zapobieganie i leczenie zaburzeń psychicznych,

- poprawę jakości opieki okołoporodowej oraz opieki nad matką i dzieckiem do lat 3,

- zwiększenie koordynacji opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi,

- tworzenie warunków sprzyjających zdrowemu trybowi życia w miejscu zamieszkania, pracy i nauki.

Zdaniem dr Gałązki-Sobotki najważniejsze obszary z punktu widzenia epidemiologii w Polsce zostały w projekcie rozporządzenia wskazane: choroby serca, onkologia, psychiatria, choroby przewlekłe i styl życia.

- To odrobiona lekcja: są uwzględnione choroby śmiercionośne, choroby przewlekłe, które stanowią duże obciążenie dla budżetu ochrony zdrowia, dla całej gospodarki i życia społecznego, a także kwestie związane ze stylem życia. To ostatnie jest o tyle ważne, że wskazuje na to, że obywatel, pacjent, powinien mieć świadomość swojego kapitału w postaci zdrowia i być za niego odpowiedzialny

 - powiedziała.

Zastrzegła jednak, że brakuje jednego obszaru - leczenia urazów i rehabilitacji po nich.

- Niedomaganie systemu w tym obszarze powoduje zarówno cierpienie pacjentów, jak i olbrzymie koszty społeczne i gospodarcze w wyniku absencji chorobowych oraz niekiedy - niepełnosprawności

 - wyjaśniła.

Zwróciła uwagę, że aby wykazanie priorytetów spełniło swoją rolę, należy zdefiniować także wskaźniki, które mierzyłyby ich realizację. 

- Na razie mamy jedynie wykaz priorytetów, a nie mamy narzędzi, by skutecznie je realizować i być w stanie rozliczyć regulatorów systemu opieki zdrowotnej z ich realizacji

 - powiedziała.

 

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

#zdrowie #polityka zdrowotna #opieka zdrowotna #priorytety #Ministerstwo Zdrowia

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo