- Sprawa gen. Kraszewskiego jest zakończona. Jednoznaczne jest stanowisko Służby Kontrwywiadu Wojskowego, że gen. Kraszewski nie powinien mieć dostępu do informacji niejawnych. SKW odebrała mu certyfikat. To jest stanowisko państwa polskiego i procedura w sprawie generała została zakończona. Gen. Kraszewski skorzystał z możliwości odwołania się od tej decyzji

- powiedział szef MON.

Minister obrony przyznał, że o to, na jakim etapie obecnie znajduje się apelacja generała, należy pytać premiera, ponieważ to on "jest instancją w takiej sprawie"

- Służba Kontrwywiadu Wojskowego przekazała szerszą informację dotyczącą gen. Kraszewskiego, która potwierdza i szeroko uzasadnia decyzję SKW; jest ona bardzo przekonująca. Informacja ta trafiła do prezydenta, premiera oraz innych osób, które powinny mieć wiedzę dotyczącą przeszłości gen. Kraszewskiego. Zakres tej informacji jest tak przekonywający, że nie pozostawia wątpliwości

- podkreślił Antoni Macierewicz.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła wobec. gen. Kraszewskiego postępowanie sprawdzające pod koniec czerwca 2017 r. Wszczęcie postępowania - które zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych może trwać do 12 miesięcy - oznaczało czasowe odebranie dostępu do informacji niejawnych.