Zasadniczym celem szkoleniowym kursu było przygotowanie dowódców plutonów i dowódców drużyn jako instruktorów do organizowania i prowadzenia zajęć programowych dla żołnierzy kompanii szkolnej. Żołnierze w trakcie trwania kursu musieli zmierzyć się z wieloma zagadnieniami — od zasad wykonywania dokumentacji szkoleniowej, po szkolenie ogniowe. Nie mniej istotnym elementem było zapoznanie dowódców z bazą szkoleniową CPdMZ - podaje kieleckie Centrum. 

Dowódcy plutonów i drużyn to głównie żołnierze spoza naszej jednostki, muszą dokładnie wiedzieć czym dysponują, aby mogli planować prawidłowo przyszłe szkolenie

– powiedział odpowiedzialny za realizację kursu mjr Krzysztof Nowicki, cytowany przez oficjalny portal CPdMZ. 

Organizacja kursów instruktorsko-metodycznych przekłada się na poziom wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktyczne dowódców plutonów i dowódców drużyn. Przygotowując skrupulatnie i metodycznie żołnierzy do roli instruktorów na zajęciach programowych, mamy pewność, że wyszkolą oni swoich podwładnych na najwyższym poziomie 

— dodał.