Pragnę wspomnieć o orszakach Trzech Króli, które odbywają się w wielu miastach Polski z dużym udziałem rodzin i stowarzyszeń 
– mówił zwracając się do tysięcy ludzi zebranych na placu Świętego Piotra na modlitwie Anioł Pański.

Franciszek pozdrowił również 1400 uczestników tradycyjnego orszaku historyczno-folklorystycznego, przybyłych do Watykanu z kilku miejscowości stołecznego regionu Lacjum. Orszaki te organizowane są od 1985 roku.

Papież mówił wiernym: „egoizm może prowadzić do uważania przyjścia Jezusa do naszego życia za zagrożenie”.

Wtedy podejmuje się starania, by usunąć lub uciszyć orędzie Jezusa. Gdy podąża się za ludzkimi ambicjami, wygodniejszymi perspektywami, skłonnościami do zła, Jezus jest postrzegany, jako przeszkoda 
– dodał.

Franciszek zwrócił uwagę na to, że czasem wierzący zamiast postępować zgodnie z wiarą chrześcijańską, podążają za „zasadami świata”, które prowadzą do „zaspokojenia skłonności do arogancji, pragnienia władzy i bogactwa”.

Złożył też życzenia wiernym kościołów wschodnich, którzy obchodzą Boże Narodzenie.