Autorzy badania wskazują, że oceny minionego roku w wymiarze prywatnym zależą głównie od zadowolenia z sytuacji materialnej. Im większe zadowolenie, tym lepsze oceny minionego roku. Rok 2017 dla siebie osobiście oraz dla swoich rodzin dobrze ocenia po 82 proc. osób określających swoją sytuację materialną jako dobrą, wobec odpowiednio: 20 proc. i 24 proc. charakteryzujących ją jako złą. Wśród ogółu badanych rok 2017 jako dobry dla siebie i dla rodzin oceniło 65 proc. Polaków. Jako zły dla siebie i swoich rodzin - wśród ogółu - oceniło rok 2017 odpowiednio 11 proc. i 7 proc. Polaków.

W ocenie sytuacji zakładu pracy największe znaczenie obok sytuacji materialnej miała płeć. Miniony rok dla swojego zakładu pracy lepiej ocenili mężczyźni (70 proc.) niż kobiety (60 proc.). Najlepiej kondycje swoich zakładów pracy oceniały osoby pracujące w spółkach właścicieli prywatnych i Skarbu Państwa (74 proc.), mniej zadowolonych było w grupie pracowników sektora publicznego (64 proc.). Stosunkowo najmniej zadowolone są osoby pracujące w gospodarstwach rolnych. Dobrze miniony rok oceniło 48 proc. badanych z tej grupy.

Bardziej umiarkowanie Polacy oceniali miniony rok dla Polski. 49 proc. badanych stwierdziło, że rok 2017 był dobry dla kraju. 26 proc. odpowiedziało, że był "ani dobry, ani zły", 19 proc. zaś - że był "zły".

Zupełnie inaczej przedstawiają się oceny sytuacji na świecie. 32 proc. badanych oceniło miniony rok jako ani dobry, ani zły dla świata, 30 proc. natomiast wskazało, że był on zły, a 27 proc., że dobry.

Mimo dobrych ocen minionego roku Polacy mają nadzieję, że rok 2018 będzie jeszcze lepszy dla nich (46 proc.) i dla ich rodzin (45 proc.). Odpowiedź, że będzie dużo gorszy niż rok 2017 zaznaczyło jedynie 6 proc. badanych. Według przewidywań Polaków, rok 2018 będzie gorszy dla świata niż dla Polski.

Badanie przeprowadzono w dniach 1–7 grudnia 2017 r. na liczącej 925 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.