Informację o zajęciu siedziby scjentologów podał portal Hirado.hu, powołując się na wpis do ksiąg wieczystych.

W październiku zeszłego roku Narodowe Biuro Śledcze przeprowadziło rewizję w siedzibie scjentologów w związku z podejrzeniem nadużyć dotyczących danych osobowych. Wcześniej Narodowy Urząd Ochrony Danych i Wolności Informacji (NAIH) otrzymał skargi od osób prywatnych, które były członkami sekty lub miały z nią kontakt.