Zgodnie z zapowiedziami, sieć, dzięki możliwości okresowego funkcjonowania w trybie wyspowym, ma być znacznie mniej wrażliwa na konsekwencje silnych wichur czy zakłóceń w krajowym systemie energetycznym. Ponadto instalacje te mogą więc przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenia strat na przesyle energii elektrycznej oraz zapewnienia klientom niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Projekt „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 - samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej” wpisuje się w inicjatywy badawczo-rozwojowe portfela „Energetyka rozproszona” Strategicznej Agendy Badawczej wdrażanej aktualnie w Grupie TAURON.

- W naszych działaniach spoglądamy w przyszłość, w której większą rolę będą odgrywać rozproszone, lokalne źródła energii. Jednocześnie chcemy zapewnić naszym klientom większą pewność zasilania w każdych warunkach. Program budowy mikrosieci łączy te dwa cele i wzmacnia ambicje TAURONA, aby być liderem w kształtowaniu energetyki przyszłości – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju w TAURON Polska Energia. - Aktualnie prowadzimy 22 projekty badawczo-rozwojowe na całym łańcuchu wartości Grupy. Wdrożona w TAURON Strategiczna Agenda Badawcza, będąca swoistą „mapą drogową” dla innowacji, pozwala na szybszy wybór projektów do realizacji, sprawniejsze alokowanie zasobów finansowych i bardziej efektywną współpracę z otoczeniem biznesowym - dodaje wiceprezes TAURON Polska Energia.

Mikrosieci będą stanowić interesujące rozwiązanie szczególnie dla zagrożonych utratą zasilania regionów znajdujących się na końcach sieci (osiedli domów jednorodzinnych, parków przemysłowych, obiektów turystycznych), a także rozwijających się w Polsce klastrów energetycznych.

Instalacja wyposażona we właściwe komponenty zostanie poddana testom w normalnych i nietypowych warunkach pracy. Na bazie otrzymanych wyników opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja umożliwiająca powielenie mikrosieci w innych lokalizacjach.

Kolejne etapy projektu zakładają wybór odpowiedniej lokalizacji, dobór źródeł energii oraz automatyki i systemów pozwalających na precyzyjne sterowanie mikrosiecią.