Ministrowie obrony przyjechali do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, żeby uczestniczyć we wspólnym spotkaniu opłatkowym z żołnierzami natowskiej grupy bojowej, w której skład wchodzą żołnierze z brytyjskiego pułku rozpoznawczego.

- Obecność wojsk brytyjskich tutaj potwierdza, że Polska może być bezpieczna, że wspólnie będziemy bronili nie tylko granic polskich, ale całej wschodniej flanki. Potwierdza też słuszność decyzji warszawskiego szczytu NATO i naszej absolutnej determinacji w obronie naszych domów, naszych granic, naszych narodów

 - podkreślił Macierewicz.

Według niego bardzo ważnym elementem tego współdziałania jest sojusz brytyjsko-polski, który - jak mówił - ma głębokie korzenie historyczne i jest jedną z istotniejszych gwarancji bezpieczeństwa Polski i Europy na przyszłość.

Macierewicz przypomniał, że w czwartek w Warszawie, podczas polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych, ministrowie obrony Polski i Wielkiej Brytanii, podpisali bilateralny traktat poświęcony polityce obronnej i bezpieczeństwu.

Szef brytyjskiego resortu obrony ocenił, że podpisane porozumienie o współpracy jest niezmiernie istotnym krokiem naprzód, ponieważ pozwoli stawić czoła wszelkim wyzwaniom i niebezpieczeństwom pochodzącym ze strony coraz bardziej niebezpiecznej Rosji.

Dokument określa ramy współpracy obu krajów w zakresie obronności, wymiany informacji wywiadowczych i technologii, planowania ćwiczeń i inwestycji, a także rozwoju wspólnych projektów w branży zbrojeniowej.