Zarządzenie nadzorcze wojewody śląskiego ws. zmiany nazwy ronda im. Edwarda Gierka w Sosnowcu znalazło się wśród dwunastu, które wojewoda Jarosław Wieczorek podpisał 13 grudnia br. Dotyczy sosnowieckiego ronda u zbiegu ulic Ostrogórskiej, Henryka Sienkiewicza, l Maja i Stanisława Małachowskiego. Nosiło ono imię Gierka od maja 2002 r.

Krótko po publikacji zarządzenia ws. ronda prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zapowiadał, że będzie apelował do sosnowieckich radnych o zaskarżenie tej decyzji wojewody. Dziś rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łysy przekazał, że w głosowaniu, które odbyło się tego dnia, na 24 głosujących radnych 20 osób było za skargą do sądu administracyjnego, 3 osoby były przeciw (radni PiS), a 1 wstrzymała się od głosu.

W ub. tygodniu Chęciński mówił, że choć szanse na powodzenie skargi są niewielkie, należy – zgodnie z wcześniejszymi obietnicami – „wykorzystać wszystkie możliwości formalne, aby nazwa pozostała”. 

W zarządzeniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z datą 13 grudnia br. zaznaczono, że zgodnie z opinią otrzymaną z IPN "Edward Gierek (1913-2001) był działaczem komunistycznym, I sekretarzem Komitetu Centralnego komunistycznej PZPR w latach 1971 -1980” - i tym samym jest osobą symbolizującą komunizm.

Za rządów Edwarda Gierka na początku lat 70. podjęto próbę zmiany konstytucji PRL z 1952, w postaci dodania w niej zapisu o „wiecznej przyjaźni z ZSRR”, wzmocnieniu kierowniczej roli PZPR i socjalistycznym charakterze państwowości polskiej. 10 lutego 1976 r. sejm uchwalił zmiany.

24 czerwca 1976, na skutek pogarszającej się sytuacji ekonomicznej kraju, Komitet Centralny PZPR wprowadził regulacje cen. Podwyżki objęły większość produktów żywnościowych i wywołały niezadowolenie, a w Radomiu i Ursusie doszło do zamieszek, w czasie których zatrzymano ponad 600 osób. 72 z nich skazano na kary więzienia, a dalszych 1000 wyrzucono z pracy. Brutalne represjonowanie uczestników (ścieżki zdrowia, wyrzucanie z pracy), spowodowało powstanie opozycji demokratycznej.

Radnym Sosnowca gratulujemy idola.