Gotowość wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych wyraziło łącznie 65 proc. badanych. 13 proc. ankietowanych stwierdziło, że na pewno by nie zagłosowali, a tyle samo osób zadeklarowało, że raczej nie zagłosowałoby w wyborach. 9 proc. ankietowanych wahało się czy iść, czy nie iść do głosowania.

Wśród osób, które zadeklarowały gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, 40 proc. zapowiedziało zamiar głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Zamiar głosowania na Platformę Obywatelską wyraziło 17 proc. respondentów.

Na formację Kukiz’15 oraz partię Nowoczesna zagłosowałoby po 7 proc. badanych. Na granicy progu wyborczego znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chciałoby oddać głos 5 proc. badanych.

SLD znalazło się poniżej progu wyborczego z wynikiem 4 proc. Podobnie jak Partia Wolność z poparciem 2 proc. respondentów oraz Partia Razem - 1 proc. poparcia.

17 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

W porównaniu do listopadowego badania Kantar Public, poparcie dla PiS wzrosło o 2 punkty procentowe a dla PO spadło o 1 punkt procentowy. W tym samym czasie poparcie dla formacji Kukiz'15 spadło o 2 punkty procentowe a dla Nowoczesnej, PSL i SLD nie zmieniło się.

Kantar Public przeprowadził sondaż w dniach 1 – 6 grudnia 2017 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1018 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Preferencje partyjne szacowano dla grupy 666 osób deklarujących „zdecydowanie” lub „raczej” zamiar uczestniczenia w wyborach.