Ksiądz Smolikowski urodził się w Twerze w Rosji w rodzinie polskiego zesłańca, oficera armii carskiej.

W 1866 roku, po powrocie do Polski, wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. W 1873 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a rok później został wysłany na misję wśród unitów do Adrianopola w Bułgarii, a potem z takim samym zadaniem przeniesiono go do Lwowa.


By fotograf nieznany - Archiwum Zmartwychwstańców, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49826706

Następnie przez 30 lat był rektorem Kolegium Polskiego w Rzymie. Gdy pełnił tę funkcję, w 1895 roku został jednocześnie generałem zgromadzenia.

Zmarł w Krakowie w 1926 roku w opinii świętego zakonnika.

W biografiach księdza Smolikowskiego przypomina się jego słowa: „Należy być niewolnikiem obowiązku”.

Starania o jego beatyfikację podjęto w 1966 roku.

W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych złożono do oceny kanonicznej jego pisma. To 237 dzieł w różnych językach i z różnych dziedzin wiedzy.

Zaaprobowany przez papieża Franciszka dekret o heroiczności cnót ks. Smolikowskiego został ogłoszony m.in. wraz z takim samym dekretem procesu beatyfikacyjnego prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.