W Betleem przy drodze, jest szopa zła srodze:

A tam się rozgościła, Matka Jezusa miła.

Z Boskiego zrządzenia, przyszedł czas rodzenia

Synaczka przedwiecznego, Światu pożądanego.
 

- brzmią słowa tej mało znanej kolędy.

Ludową pastorałkę postanowili przybliżyć uczniowie polskiej klasy w Kazachstanie pod opieką Justyny Całczyńskiej. Dzieci przygotowały przepiękną animację, ilustrującą treść pastorałki. Za muzykę i śpiew odpowiadają znani ludowi muzycy Kaja i Janusz Prusinowscy. Projekt powstał dzięki finansowemu wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty.

WIDEO: