Jak podaje oficjalny portal 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, zajęcia zorganizowane przez dowódcę szwadronu realizowane były w oparciu o trzy punkty nauczania. Pierwszy dotyczył poruszania się w terenie zurbanizowanym i obejmował działanie żołnierzy w czasie patrolu ulicami. Kolejny to przeszukiwanie pomieszczeń, działanie drużyn w przejściach podziemnych i tunelach oraz ciągach komunikacyjnych. Ostatni z punktów dotyczył zapoznania żołnierzy z podstawowymi technikami alpinistycznymi, stosowanymi w terenie zurbanizowanym.

W czasie zajęć kawalerzyści podnosili swoje umiejętności, działając w składzie drużyn. Wiedzę nabytą podczas szkolenia z technik linowych będą doskonalić w czasie kolejnych zajęć i zgrupowań wspinaczkowych - czytamy na portalu 25. BKPow.