Podczas wizyty wojskowi z Czech spotkali się z dowódcą Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód gen. bryg. Krzysztofem Motackim, zastępcą dowódcy gen. bryg. Karel’em Rehka oraz szefem sztabu gen. bryg. Adamem Joksem.

W czasie pobytu w Elblągu goście przedstawili żołnierzom dowództwa dywizji strukturę, wyposażenie oraz zadania realizowane przez 7. Brygadę Zmechanizowaną. Podczas spotkania obaj dowódcy rozmawiali również na temat planowanych na przyszły rok ćwiczeń wojskowych, w których obok żołnierzy Dowództwa Wielonarodowej Dywizji brać będą udział żołnierze czeskiej 7. Brygady Zmechanizowanej — czytamy na portalu.