Dyrektor USD w Krakowie i prorektor Collegium Medicum UJ zdecydowali o odwołaniu konferencji „Etyka w medycynie", które są organizowane w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie od 1999 roku.

Poruszane są tam różne tematy, m.in. uporczywa terapia, cierpienie dziecka, błąd lekarski. Przeciwko tegorocznemu spotkaniu poświęconemu „Prawu dziecka do życia” protestowało Razem.

„Nowoczesna medycyna opiera się na wiedzy naukowej, a nie na dogmatach wiary. Jej dobrodziejstwa, z których wszyscy i wszystkie korzystamy, wywodzą się z niezależności nauki i autonomii zawodu lekarza/lekarki”

– czytamy w liście, który podpisały 843 osoby.

Petycja trafiła w ręce przedstawicieli władz uczelni. Niestety, poddały się one szantażowi. Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek oraz prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki podjęli decyzję o odwołaniu spotkania. Powodem „ewentualne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania szpitala w trakcie konferencji”.

Wąska, radykalna grupa neomarksistów związanych z partią Razem zaatakowała Uniwersytet Jagielloński i zażądała odwołania konferencji poświęconej obronie życia dzieci poczętych. Nie dość, że UJ w ogóle zwrócił uwagę na protesty ideologicznych wrogów wolności akademickiej, to jeszcze przestraszył się protestu popartego przez garstkę ludzi – bo jak inaczej nazwać apel 843 osób – i odwołał całe wydarzenie

– powiedział w rozmowie z PCh24.pl prezes Instytutu Ordo Iuris, mecenas Jerzy Kwaśniewski.

Załączamy oświadczenie rzecznika szpitala, Natalii Adamskiej-Golińskiej:

Konferencje "Etyka w medycynie" organizowane są w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie od 1999 roku i poruszają różne, w tym kontrowersyjne i trudne tematy, jak np. uporczywa terapia, cierpienie dziecka, błąd lekarski  czy korupcja w medycynie. Tematyka obecnej konferencji etycznej „Prawo dziecka do życia” nie odbiega od poprzednich, ale jest ich kontynuacją. Celem sesji jest zwrócenie uwagi na życie dziecka, które jest zagrożone w skali światowej przez wiele czynników, jak: głód, nędza, wojny, akty terroru, czystki etniczne, przemoc wszelkiego rodzaju, wypędzenia, obecnie również migracje, a także oczywiście choroby i ogólnie ujmując nieszczęśliwe wypadki. W te uwarunkowania społeczne wpisuje się działalność ochrony zdrowia, która próbuje ratować życie dziecka niezależnie od jego pochodzenia, warunków ekonomicznych, sytuacji politycznej, czy światopoglądu. Zaproszeni na sesję lekarze wykażą kompetentnie, jak zmieniło się oblicze medycyny w ciągu minionych kilkudziesięciu lat i jak wiele można uratować dzieci dzięki postępowi w dziedzinie diagnozowania, terapii i rehabilitacji. Prelegenci zaproszeni na sesje zawsze reprezentowali pełen wachlarz poglądów, a po każdym wykładzie następowała dyskusja, w której prawo do wypowiedzi nie było ograniczane. W przeszłości udział w sesjach brali nie tylko znakomici profesorowie pediatrii i podspecjalności pediatrycznych z całej Polski, ale również liczni przedstawiciele Kościoła, prawnicy, filozofowie, osoby świeckie niezajmujące się medycyną, czy przedstawiciele rodziców.
 

Organizacja każdej konferencji z tego cyklu nigdy nie oznaczała, że Szpital wypowiada się jednoznacznie po jakiejkolwiek stronie lub popiera jakąkolwiek opcję. Stroną naukową każdej sesji zajmował się i zajmuje nadal Instytut Pediatrii UJ CM jako jednostka uniwersytecka, oraz redakcja „Bioetycznych Zeszytów Pediatrii”. Szpital udostępnia jedynie pomieszczenie, gdzie w spokojnej atmosferze można prowadzić dyskusję i przedstawiać swoje racje. Dyrekcja szpitala nie ingeruje w program naukowy organizowanych tu spotkań i konferencji, dopóki nie dochodzi do złamania przepisów prawa lub naruszenia norm społecznych.

Partia Razem uznaje to za sukces.