Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, funkcjonariusze z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali pięć osób, w tym lekarza sądowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Podejrzani usłyszeli zarzuty o charakterze korupcyjnym.

Wiesław D. usłyszał łącznie pięć zarzutów popełnienia przestępstw z art. 228 par. 1 i 3 kodeksu karnego i z art. 271 par. 1 kodeksu karnego. Polegały one na tym, że pełniąc funkcję publiczną jako lekarz sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przyjmował korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa w postaci wystawiania niezgodnie z przepisami, nierzetelnych, bez uprzedniego przebadania pacjentów, zaświadczeń o niezdolności do stawiennictwa na wezwanie uprawnionych organów, głównie sądów, rozpoznających sprawy cywilne oraz karne. Dotychczas ustalono, że podejrzany przyjmował każdorazowo kwoty nie mniejsze niż 100 złotych.

Trzem kolejnym osobom przestawiono zarzuty przekupstwa z art. 229 par. 1 i 3 kodeksu karnego. Przestępstwa te polegały na udzielaniu Wiesławowi D. korzyści majątkowych w zamian za wystawianie nierzetelnych zaświadczeń lekarskich służących jako usprawiedliwienie dla niestawiennictwa przed sądami.

Piąta z zatrzymanych osób usłyszała zarzut popełnienia przestępstwa z art. 18 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 271 par. 1 kodeksu karnego. Przestępstwo to polegało na nakłonieniu Wiesława D. do poświadczenia nieprawdy w dokumencie w postaci zaświadczenia lekarskiego o niezdolności stawiennictwa na wezwanie Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wniosek o zastosowanie wobec lekarza sądowego Wiesława D. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora.

Wobec trzech z pozostałych sprawców zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 5 do 10 tysięcy złotych.

Wobec jednej podejrzanej prokurator zastosował dozór policji.